polski / english
deutsch / russian
BUD-POL
BUD-POL
43-190 Mikołów, ul. M. Skłodowskiej Curie 38; kom. (0) 512 071 719 tel.: (0) 32 226 46 18; FURAL1@wp.pl

Kotwy stalowe do mocowania elewacji kamiennych

Firma "BUD-POL" jest producentem kotew stalowych do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych.
Oferujemy państwu najtańsze na rynku kotwy typów:
  • KPN-V - kotwy nośne do mocowania w spoinie pionowej kamiennych okładzin elewacyjnych do ścian zewnętrznych i wewnętrznych wykonanych z betonu zwykłego klasy nie niższej niż C16/20 według normy PN-EN 206:2014.
     
  • KPN-H - kotwy nośne do mocowania w spoinie poziomej kamiennych okładzin elewacyjnych do ścian zewnętrznych i wewnętrznych wykonanych z betonu zwykłego klasy nie niższej niż C16/20 według normy PN-EN 206:2014.
Kotwy KPNV
Kotwa KPNH
  • KPP-VH - kotwy podtrzymujące do mocowania w fudze pionowej lub poziomej kamiennych okładzin elewacyjnych do ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanych z betonu zwykłego klasy nie niższej niż C16/20 według normy PN-EN 206:2014, z cegieł ceramicznych pełnych lub z pustaków ceramicznych, szczelinowych o wytrzymałoœci na ściskanie nie mniejszej niż 15 N/mm2 (klasie nie niższej niż 15) według normy PN-EN 771-1:2011, z cegieł silikatowych o wytrzymałoœci na ściskanie nie mniejszej niż 15 N/mm2 (klasie nie niższej niż 15) według normy PN-EN 771-2:2011 lub z gazobetonu o gęstości betonu w stanie suchym nie mniejszej niż 600 kg/m3 (odmianie nie niższej niż 600) według normy PN-EN 771-4:2011.
     
  • KRN-VH - kotwy nośne do mocowania w fudze pionowej lub poziomej kamiennych okładzin elewacyjnych do ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanych z betonu zwykłego klasy nie niższej niż C16/20 według normy PN-EN 206:2014, z cegieł ceramicznych pełnych lub z pustaków ceramicznych, szczelinowych o wytrzymałoœci na ściskanie nie mniejszej niż 15 N/mm2 (klasie nie niższej niż 15) według normy PN-EN 771-1:2011, z cegieł silikatowych o wytrzymałoœci na ściskanie nie mniejszej niż 15 N/mm2 (klasie nie niższej niż 15) według normy PN-EN 771-2:2011 lub z gazobetonu o gęstości betonu w stanie suchym nie mniejszej niż 600 kg/m3 (odmianie nie niższej niż 600) według normy PN-EN 771-4:2011.

    Produkowane przez naszą firmę kotwy charakteryzują się szerokim zakresem zastosowań. Produkujemy kotwy o wysięgu od 40 do 340mm przenoszące siły poziome do 3,7kN oraz siły pionowe do 4kN.
    Wszystkie produkowane i sprzedawane przez nas kotwy do mocowania elewacji kamiennych posiadają APROBATĘ TECHNICZNĄ "Kotwy KPN-V, KPN-H, KRN-VH oraz KPP-VH do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych" wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie nr AT-15-6131/2014.

Pobierz tekst aprobaty.


przykład zastosowania kotew
 
przyklad zastosowania kotew

    Kotwy służą do osadzania okładziny kamiennej z pozostawieniem pustki pomiędzy tylną powierzchnią elementu kamiennego a podłożem.

    Montaż kotew polega na wywierceniu w ścianie otworu, wypełnieniu go zaprawą cementowo wapienną, a następnie osadzeniu w nim kotwy pofałdowanym końcem (w przypadku kotew KRN końcem z nagnieceniami).
    Na kotwach zawiesza się płyty kamienne elewacyjne wprowadzając trzpienie kotew do otworów wywierconych w obrzeżach płyt. Jeden z otworów płyty, w który wprowadza się trzpień, jest wypełniony zaprawą cementowo wapienną, w drugim umieszcza się tuleję z tworzywa sztucznego. Zadaniem tulei jest niwelowanie wpływu odkształceń termicznych płyt kamiennych na pracę kotew.

    Kotwy typu KPN-V umieszcza się w liniach spoin pionowych płyt elewacyjnych. Kotwy typu KPN-H umieszcza się w spoinach poziomych płyt. Kotwy typu KPP-VH oraz KRN-VH mogą być stosowane zarówno w spoinach poziomych jak i pionowych płyt elewacyjnych.

    Kotwy typów KRN-VH, KPN-V, KPN-H (nośne), skonstruowane zostały w celu przenoszenia ciężarów płyt elewacyjnych oraz występujących sił poziomych- parcie i ssanie wiatru. Kotwy typu KPP-VH mają za zadanie przenoszenie tylko sił poziomych.
Zobacz przykładowy schemat montażu

BUD-POL
BUD-POL
ul. Marii Curie Skłodowskiej 38
43-190 Mikołów
tel/fax (0) 32 226 46 18
telefon (0) 512 071 719
e-mail: FURAL1@wp.pl
www.bud-pol.pl


 
 
    Kotwa typ KPP-VH jest to kotwa podtrzymująca, na którą działają siły poziome od parcia lub ssania wiatru działającego na powierzchnię elementów kamiennych. Kotwa jest więc ściskana lub rozciągana osiowo siłami obliczeniowymi Fp0 lub Fs0-.

    Kotwa typ KPN-H jest to kotwa nośna, stosowana w spoinie poziomej, na którą działają siły pionowe i poziome. Siły pionowe wywołane są ciężarem elementów kamiennych zawieszonych na kotwie, siły poziome wywołane są parciem lub ssaniem wiatru działającego na powierzchnię elementów kamiennych. Kotwa jest więc zginana poprzecznie siłą obliczeniową Fv0 skupioną na końcu wspornika i jednocześnie ściskana lub rozciągana osiowo siłami obliczeniowymi Fp0 lub Fs0..

    Kotwa typ KPN-V jest to kotwa nośna, stosowana w spoinie pionowej, na którą działają siły pionowe i poziome. Siły pionowe wywołane są ciężarem elementów kamiennych zawieszonych na kotwie, siły poziome wywołane są parciem lub ssaniem wiatru działającego na powierzchnię elementów kamiennych. Kotwa jest więc zginana poprzecznie siłą obliczeniową Fv0 skupioną na końcu wspornika i jednocześnie ściskana lub rozciągana osiowo siłami obliczeniowymi Fp0 lub Fs0.

    Kotwa typ KRN-VH jest to kotwa nośna, na którą działają siły pionowe i poziome. Siły pionowe wywołane są ciężarem elementów kamiennych zawieszonych na kotwie, siły poziome wywołane są parciem lub ssaniem wiatru działającego na powierzchnię elementów kamiennych. Kotwa jest więc zginana poprzecznie siłą obliczeniową Fv0 skupioną na końcu wspornika i jednocześnie ściskana lub rozciągana osiowo siłami obliczeniowymi Fp0 lub Fs0.

1.Budowa
 
    Kotwy typów KPN-V, KPN-H, KPP-VH - składają się z płaskownika stalowego, w którym jeden koniec jest pofałdowany (na długości 70 mm), a w drugim wykonany jest otwór. W otwór montowany jest trzpień stalowy. W przypadku kotew KPN-H płaskownik jest przekręcony względem osi wzdłużnej o kąt 90°.
     Kotwy typu KRN-VH - składają się z rury stalowej - która z jednej strony jest spłaszczona do postaci płaskownika, a z drugiej jest zagnieciona. W płaskim końcu znajduje się otwór. W otwór montowany jest trzpień stalowy. Część kotwy (przeznaczona do montażu w ścianie) posiada punktowe nagniecenia.
     Kotwy służą do osadzania okładziny kamiennej z pozostawieniem pustki pomiędzy tylną powierzchnią elementu kamiennego a podłożem.

2. Montaż
 
     Montaż  kotew  polega  na wywierceniu  w  ścianie  otworu,  wypełnieniu  go  zaprawą cementowo wapienną, a następnie osadzeniu w nim kotwy pofałdowanym końcem (w przypadku kotew KRN końcem z nagnieceniami).
     Na kotwach zawiesza się płyty kamienne elewacyjne wprowadzając trzpienie kotew do otworów wywierconych w obrzeżach płyt. Jeden z otworów płyty, w który wprowadza się trzpień, jest wypełniony zaprawą cementowo wapienną, w drugim umieszcza się tuleję z tworzywa sztucznego. Zadaniem tulei jest niwelowanie wpływu odkształceń termicznych płyt kamiennych na pracę kotew.
     Kotwy typu KPN-V umieszcza się w liniach spoin pionowych płyt elewacyjnych. Kotwy typu KPN-H umieszcza się w spoinach poziomych płyt. Kotwy typu KPP-VH oraz KRN-VH mogą być stosowane zarówno w spoinach pionowych jak i poziomych płyt elewacyjnych.
     Kotwy   typów KRN-VH,   KPN-V,   KPN-H   (nośne),   skonstruowane   zostały   w   celu przenoszenia ciężarów płyt elewacyjnych oraz występujących sił poziomych - parcie i ssanie wiatru. Kotwy typu KPP-VH mają za zadanie przenoszenie tylko sił poziomych.

3. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania
 
     Kotwy typów KPN-V, KPN-H, KPP-VH przeznaczone są do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych (płyt) do ścian zewnętrznych budynku, wykonanych z betonu zwykłego klasy nie niniejszej niż C12/15 według normy PN-EN 206-1:2003.     Kotwy typu KRN-VH - przeznaczone są do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych (płyt) do ścian zewnętrznych wykonanaych z cegieł ceramicznych pełnych i pustaków ceramicznych szczelinowych klasy nie niższej niż 15 według normy PN-EN771-1:2005 oraz z cegieł silikatowych klasy nie niższej niż 15 według normy PN-EN771-2:2006, łączonych zaprawą cementowo - wapienną o marce nie niższej niż M2.     Ze względu na agresyność korozyjną środowiska, kotwy wykonane ze stali nierdzewnych gatunków: 1.4301, 1.4541 lub 1.4571 wegług normy PN-EN 10088-1:1998 należy stosować zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-71/H-86020 odpowiednio dla stali gatunków: OH 18 N9, 1H 18 N9T lub H17 N13 M2T.     Marka zaprawy cementowo wapiennej wypełniającej otwór w ścianie nie powinna być niniejsza niż Ml2.     Mocowania kotew nie powinno się przeprowadzać w temperaturze poniżej + 5 °C. Trzpienie kotew wprowadzone są do otworów wywierconych w czołowych płaszczyznach płyty kamiennej. Średnica przygotowanego otworu powinna być większa o około 3 mm od szerokości płaskownika lub średnicy trzpienia kotwy. Zalecany minimalny odstęp osi trzpieni mocujących od narożnika płyty wynosi: 2,5 x grubość płyty.


© 2006-2009 by Bud-Pol; e-mail:webmaster@bud-pol.pl